Thời tiết đang được cập nhật ...
Công văn của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai V/v cung cấp số liệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản
Tải chi tiết Công văn số 4426/SGTVTXD-QLN ngày 05/11/2019 TẠI ĐÂY

Tải Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 TẠI ĐÂY

Tải Biểu mẫu TẠI ĐÂY