Lào Cai 26° - 27°
Kế hoạch số 134/KH-SGTVTXD ngày 15/5/2023 của Sở về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Tải về