Quyết định Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán Công trình: Đường B6 kéo dài, đoạn từ đường B10 đến đường D1 và mặt bằng hai bên Thành phố Lào Cai của Sở GTVT - Xây dựng
Tải về