Quyết định của Sở GTVT - Xây dựng Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 21: Thi công xây dựng hạng mục công trình trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát
Tải về