Công văn số 6069/UBND-QLĐT ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai Vv chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Thương mại (Thuộc Tiểu khu đô thị số 1, Phố Ràng)
Tải về