Lào Cai 26° - 27°
Công văn của UBND tỉnh V/v xây dựng đề án nâng cấp huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa
Công văn số 671/UBND-QLĐT ngày 26/02/2018