Thời tiết đang được cập nhật ...
Quyết định số 531/QĐ-SGTVTXD ngày 12/7/2022 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2022

Xem file đính kèm:

1. Quyết định công bố chỉ số giá: Tải về

2. Thuyết minh: Tải về

3. Bảng chỉ số giá: Tải về