Quyết định số 25/QĐ-SGTVTXD ngày 13/01/2023 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2022

Xem file đính kèm: 

Tải về

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về