Lào Cai 28° - 29°
Nghị quyết của Chính phủ V/v tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021
Nghị quyết số 122NQ-CP ngày 19/02/2019