Sơ kết TĐKT khối năm 2016
Sơ kết TĐKT khối năm 2016
Sơ kết TĐKT khối năm 2016
Sơ kết TĐKT khối năm 2016
Bàn giao Nhà đoàn kết tại Thôn Phẻo - Xuân Giao
Bàn giao Nhà đoàn kết tại Thôn Phẻo - Xuân Giao
Đ/c Trịnh Xuân Trường chỉ đạo HN CB,CC năm 2017
Đ/c Trịnh Xuân Trường chỉ đạo HN CB,CC năm 2017
Toàn Cảnh Hội nghị CB,CC năm 2017
Toàn Cảnh Hội nghị CB,CC năm 2017
Lãnh đạo Sở KN 55 năm ngành Xây dựng
Lãnh đạo Sở KN 55 năm ngành Xây dựng
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Hội nghị Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội nghị Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Sở Xây dựng làm việc với đoàn Chuyên gia Pháp
Sở Xây dựng làm việc với đoàn Chuyên gia Pháp
Sở Xây dựng làm việc với CG vùng Aquitane (Pháp)
Sở Xây dựng làm việc với CG vùng Aquitane (Pháp)
No title...
No title...
 • Sơ kết TĐKT khối năm 2016
 • Sơ kết TĐKT khối năm 2016
 • Bàn giao Nhà đoàn kết tại Thôn Phẻo - Xuân Giao
 • Đ/c Trịnh Xuân Trường chỉ đạo HN CB,CC năm 2017
 • Toàn Cảnh Hội nghị CB,CC năm 2017
 • Lãnh đạo Sở KN 55 năm ngành Xây dựng
 • No title...
 • No title...
 • No title...
 • No title...
 • Hội nghị Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Sở Xây dựng làm việc với đoàn Chuyên gia Pháp
 • Sở Xây dựng làm việc với CG vùng Aquitane (Pháp)
 • No title...

Thống kê truy cập
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 368
 • Trong tuần: 8,370
 • Tất cả: 4,223,833