Về việc xóa bỏ loại hình "Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo" trên Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lượt xem: 288
Ngày 25/7/2019, Sở Giao thông vận tải Lào Cai đã ban hành Công văn số 2789/SGTVTXD-QLVT về việc xóa bỏ loại hình "Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo" trên Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thực hiện Văn bản số 4524/TCĐBVN-VT ngày 12/7/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc xóa bỏ loại hình “Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo” trên phần mềm quản lý vận tải;

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh: Kể từ ngày 25/7/2019, các đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đăng ký loại hình “Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường” có thể cấp được Phù hiệu “Xe Tải” và “Xe Đầu kéo” theo quy định, cụ thể thực hiện như sau:

1. Đối với các đơn vị KDVT đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày 25/7/2019:

- Nếu trên Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có đăng kí loại hình “Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô Tải thông thường” mà không có loại hình “Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe Đầu kéo”: Khi đơn vị vận tải có nhu cầu cấp phù hiệu “Xe Đầu kéo” theo quy định sẽ không phải đổi lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nếu trên Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã có đăng kí loại hình “Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe Đầu kéo” mà không có loại hình “Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô Tải thông thường”: Khi đơn vị vận tải có nhu cầu cấp phù hiệu “Xe Tải” hoặc đồng thời phù hiệu “Xe Tải” và “Xe Đầu kéo” theo quy định sẽ phải đổi lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với nội dung đăng ký loại hình mới là “Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường”.

2. Đối với các đơn vị KDVT chưa được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ sau ngày 25/7/2019: 

- Sở Giao thông vận tải -Xây dựng tỉnh Lào Cai xóa bỏ loại hình “Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo” trên Giấy phép KDVT bằng xe ô tô.

- Các đơn vị kinh doanh vận tải đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đăng ký loại hình “Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường” có thể đăng ký cấp được Phù hiệu “Xe Tải” và “Xe Đầu kéo” theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng trân trọng thông báo để các đơn vị kinh doanh vận tải biết, thực hiện./.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây: VB2789SGTVTXD