Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô tháng 07 năm 2021
Lượt xem: 361

 

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

13/07/2021

Thứ 3

Trường TCN - Cty Apatit

C – K88

23/5/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

B2 - K90

05/6/2021

 

TTĐTX Công ty CPVT

B11 – K57

12/6/2021

 

B2 - K193

04/6/2021

 

2

27/07/2021

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

B2 – K137

18/6/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

 

 

B2 – K138

18/6/2021

 

B2 – K139

05/7/2021

 

B11 – K67

4/6/2021

 

3

30/7/2021

Thứ 6

Trường TCN - Cty Apatit

B11K22

17/6/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

B11K23

23/7/2021

 

B2 – K91

20/7/2021

 

TTĐTX Công ty CPVT

B2 – K194

15/7/21