Lịch sát hạch cấp GPLX ô tô và mô tô (hạng A1) tháng 06 năm 2021
Lượt xem: 598

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

15/06/2021

Thứ 3

TTĐTX Công ty CPVT

07+08/6/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

Tạm ngừng

2

17/06/2021

Thứ 5

Trường TCN - Cty Apatit

08+09/6/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

Tạm ngừng

3

25/06/2021

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

14+15/6/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

Tạm ngừng

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

02/06/2021

Thứ 4

Trường TCN - Cty Apatit

C – K88

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

TTĐTX Công ty CPVT

B11 – K56

C – K121

2

09/06/2021

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11 – K66

01/06/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

 

C - K74

29/5/2021

B2-K135

25/5/2021

B2-K136

28/5/2021

3

22/06/2021

Thứ 3

Trường TCN - Cty Apatit

B2 – K90

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

TTĐTX Công ty CPVT

B11 – K57

B2 – K193

4

30/06/2021

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

B2 – K137

19/6/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

 

B2 – K138

21/6/2021

B2 – K139

24/6/2021

B11 – K67

4/6/2021