Quyết định của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án" Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc do ADB và chính phủ Úc tài trợ
Lượt xem: 1141
Quyết định số 949/QĐ-Ttg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án" Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc do ADB và chính phủ Úc tài trợ  
Quyết định số 949/QĐ-Ttg ngày 01/8/2018