Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 11/5/2020 về tiến độ triển khai và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc các dự án do Tập đoàn Sun Group đang triển khai tại Lào Cai
Lượt xem: 346
Thông báo số 116/TB-VPUBND ngày 14/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnhvề Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 11/5/2020 về tiến độ triển khai và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc các dự án do Tập đoàn Sun Group đang triển khai tại Lào Cai
Tải về