Thông báo số Kết luận của đ/c Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona tỉnh, tại cuộc họp ngày 03/02/2020
Lượt xem: 151
Thông báo số 12/TB-VPUBND ngày 04/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đ/c Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona tỉnh, tại cuộc họp ngày 03/02/2020
Thông báo số 12/TB-VPUBND ngày 04/02/2020