Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chỉ thị số 04-CT/TU của Tỉnh ủy
Lượt xem: 396
Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chỉ thị số 04-CT/TU của Tỉnh ủy

     Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc là nhận xét của đồng nghiệp trong cơ quan, và các cơ quan liên quan đối với anh Vũ Lân, Trưởng phòng Phát triển đô thị - Hạ tầng kỹ thuật; tổ trưởng tổ công tác liên ngành giúp việc ban chỉ đạo thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đô thị.

     Năm 2015, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 04-ĐA/TU về phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đô thị. Đây là những văn bản vô cùng quan trọng, thể hiện các chiến lược, chính sách trong phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh; là công cụ để các ngành, các cấp chính quyền thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Người chủ trì trong việc tham mưu hai văn bản quan trọng này chính là anh Vũ Lân. Với uy tín và năng lực của mình, anh được lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng, giao là tổ trưởng tổ liên ngành giúp việc cả hai ban chỉ đạo.

Ông Vũ Lân, Trưởng phòng Phát triển đô thị & Hạ tầng kỹ thuật - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

     Là một trưởng phòng có bề dày kinh nghiệm, có kỹ năng và phương pháp làm việc hiệu quả, anh đã tổ chức tham mưu cho ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm của Đề án số 04-ĐA/TU về phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV. Kết quả nổi bật được khái quát như sau:

        (1) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 4 của Đảng bộ tỉnh về phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn. Qua 5 năm thực hiện đã cơ bản hoàn thành vượt các mục tiêu của đề án đặt ra, đến nay Lào Cai đã có có 10 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại II, 01 đô thị loại IV và 8 đô thị loại V;

         (2) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/11/2015 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn. Qua đó, bộ mặt các đô thị đã vô củng khởi sắc; điển hình là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã được khắc phục, ý thức của người dân được nâng cao…

        (3) Việc đề nghị công nhận đô thị Sa Pa đạt loại IV, thành lập thị xã Sa Pa anh cũng được UBND Tỉnh giao là tổ trưởng tổ giúp việc ban chỉ đạo, anh đã chủ động đề xuất đồng thời phối hợp với các thành viên tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan, qua đó chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành việc đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đô thị Sa Pa đạt loại IV và UBTVQH nghị quyết thành lập thị xã Sa Pa. Đây là thành của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhưng trong đó có sự đóng không hề nhỏ của anh.

        (4) Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng công nhận kết quả đánh giá thành phố Lào Cai mở rộng đảm bảo tiêu chí đô thị loại II làm cơ sở để UBTVQH Nghị quyết thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Lào Cai, trong đó có thành phố Lào Cai, đây là cơ sở để hoàn thiện, đề nghị Chính phủ công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại I, trung tâm của khu vực miền núi phía Bắc.

     Ngoài những nội dung kể trên, trong công tác hàng ngày anh luôn thể hiện là một trưởng phòng có năng lực, luôn là một người anh cả trong phòng, kịp thời giúp đỡ, chỉ bảo các đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặc dù khối lượng công việc khá lớn, nhưng anh vẫn dành thời gian để chia sẻ với đông nghiệp về những kỹ năng trong giải quyết công việc cũng kỹ năng trong cuộc sống thường ngày, nên được đông đảo đồng nghiệp quý mến. Các năm gần đây tập thể phòng luôn được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,cá nhân anh liên tục 5 năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở.

      Những thành công mà anh đạt được đã được lãnh đạo các cấp, đồng nghiệp ghi nhận, đó là nền tảng, là động lực để anh tiếp tục cống hiến. Những cố gắng nỗ lực của anh đã góp phần không nhỏ vào thành tích của sở Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng nói riêng và các địa phương nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai. Anh xứng đáng là tấm gương sáng của ngành Giao thông Vận tải - Xây dựng để mọi người học tập, làm theo./.