Công văn V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Dung và một số hộ dân thôn Minh Tân, cốc Mỳ, Bát Xát của UBND tỉnh
Lượt xem: 1709
Công văn số 534/UBND-TCD ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Dung và một số hộ dân thôn Minh Tân, cốc Mỳ, Bát Xát
Công văn số 534/UBND-TCD ngày 13/10/2017