Công văn V/v giải quyết đề nghị giao đất của ông Nguyễn Đình Chiến của UBND tỉnh
Lượt xem: 1022
Công văn số 490/UBND-TCD ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh V/v giải quyết đề nghị giao đất của ông Nguyễn Đình Chiến
Công văn số 490/UBND-TCD ngày 27/9/2017