Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá xe ô tô BKS: 24C-0235)
Lượt xem: 948
Ngày 02/10/2018, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành thông báo niêm yết đấu giá tài sản, xe ô tô BKS: 24C-0235, giá khởi điểm 75.000.000 (Bảy mươi năm triệu đồng chẵn). Điện thoại liên hệ chi tiết : 02143.824914
Xem chi tiết nội dung tại đây: ĐGTS24C0235