Quyết định phê duyệt gói thầu mua hệ thống âm thanh, máy chiếu phòng hội trường của Sở Xây dựng
Lượt xem: 1394
Quyết định số 465/QĐ-SXD ngày 02/11/2017 của Sở Xây dựng V/v phê duyệt gói thầu mua hệ thống âm thanh, máy chiếu phòng hội trường
Quyết định số 465/QĐ-SXD ngày 02/11/2017