Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế quy hoạch, cắm mốc giớ quy hoạch chi tiết tiểu khu đô thị mới số 24, P. Bắc Lệnh, P. Bình Minh, P. Pom Hán,TP Lào Cai của Sở Xây dựng
Lượt xem: 1523
Quyết định số 376/QĐ-SXD ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng Phê duyệt hồ sơ mời thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế quy hoạch, cắm mốc giớ quy hoạch chi tiết tiểu khu đô thị mới số 24, P. Bắc Lệnh, P. Bình Minh, P. Pom Hán,TP Lào Cai
Quyết định số 376/QĐ-SXD ngày 19/9/2017