Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư án: HTKT khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, TP Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) của UBND tỉnh
Lượt xem: 1661
Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư án: HTKT khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, TP Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)
Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 15/6/2017