DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ TTATGT TỈNH LÀO CAI
Lượt xem: 111

TT

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

SỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1

Văn phòng Ban ATGT

02143821071

2

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng (Thanh tra giao thông)

0912836677

3

Cảnh sát giao thông

0692449176


Tin liên quan