Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng Vv Công bố TTHC ban hành mới; thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực HĐXD thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Xây dựng
Lượt xem: 102
Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng Vv Công bố TTHC ban hành mới; TTHC được thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực HĐXD thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Xây dựng

Tải về P1

Tải về P2

Tải về P3