Quyết định phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Lượt xem: 433
Quyết định số 171/QĐ-SGTVTXD ngày 08/7/2019 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng về việc phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Quyết định số 171/QĐ-SGTVTXD ngày 08/7/2019