Tiếp tục triển khai thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2021 của Chính Phủ
Lượt xem: 44
Tải về