Lịch sát hạch cấp GPLX ô tô và mô tô (hạng A1) tháng 05 năm 2021
Lượt xem: 679

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

17/05/2021

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

06+07/5/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC+HVT

2

20/05/2021

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

10+11/5/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC+HVT

3

28/05/2021

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

18+19/5/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC+HVT

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

07/05/2021

Thứ 6

TTĐTX Công ty CPVT

B11 – K55

18/04/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

31

B2 – K191

27/04/2021

85

2

24/05/2021

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

B11 – K21

17/05/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

15

B11 – K22

18/05/2021

10

B2-K89

09/05/2021

35

TTĐTX Công ty CPVT

B1san-k57

05/05/2021

10

B2 – K192

11/08/2021

60

C - k120

10/05/2021

22

3

27/05/2021

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11 – K64

14/05/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

20

B11 – K65

14/05/2021

25

B2 – K134

03/05/2021

36

C – K73

22/04/2021

20