Lịch sát hạch cấp GPLX ô tô và mô tô (hạng A1) tháng 04 năm 2021
Lượt xem: 637

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

09/04/2021

Thứ 6

TTĐTX Công ty CPVT

01+02/4/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

2

13/04/2021

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

05+06/4/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

3

20/04/2021

Thứ 3

Trường TCN - Cty Apatit

12+13/4/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

4

22/04/2021

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

14+15/4/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

5

24+25/4/21

T7+CN

Trường TCN - Cty Apatit

10+11/4/2021

Xã Minh Lương - Văn Bàn

 

6

29/04/2021

Thứ 5

Trường Cao đẳng Lào Cai

20+21/4/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

06/04/2021

Thứ 3

Trường TCN - Cty Apatit

B2 – K87

17/03/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

TTĐTX Công ty CPVT

B11 – K54

28/03/2021

 

B2 – K190

31/03/2021

 

C – K119

16/03/2021

 

2

15/04/2021

Thứ 5

Trường TCN - Cty Apatit

B11 – K20

06/04/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B2-K88

09/04/2021

 

C - K87

14/03/2021

 

TTĐTX Công ty CPVT

B1 số ck - K56

28/03/2021

 

3

19/04/2021

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11 – K63

03/04/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

 

B2-K132

08/04/2021