Lịch sát hạch cấp GPLX ô tô và mô tô (hạng A1) tháng 03 năm 2021
Lượt xem: 532

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

16/03/2021

Thứ 3

Trường TCN - Cty Apatit

03+04/03/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC+HVT

2

18/03/2021

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

08+09/3/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC

3

22/03/2021

Thứ 2

TTĐTX Công ty CPVT

12+13/3/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

HVT

4

24/03/2021

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

15+16/03/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC + HVT

5

27/03/2021

Thứ 7

Trường TCN - Cty Apatit

13+14/03/2021

Huyện Si Ma cai

BC+HVT

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

04/03/2021

Thứ 5

Trường Cao đẳng Lào Cai

B1(STĐ) – K60

02/02/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

76 hv

B2-K129

25/02/2021

C – K71

27/01/2021

2

12/03/2021

Thứ 6

Trường TCN - Cty Apatit

B1stđ – k19

23/02/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

128 hv

B2 – K86

18/02/2021

TTĐTX Công ty CPVT

B2 – K188

22/02/2021

3

19/03/2021

Thứ 6

TTĐTX Công ty CPVT

B1stđ – K53

24/02/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

115 hv

B1-K55

28/02/2021

B2 – K189

22/02/2021

4

31/03/2021

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

C lên E – K9

06/03/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

176 hv

B2 – K130

15/03/2021

B2 – K131

17/03/2021

B2 – K132

18/03/2021

B11 – K61

17/03/2021

B11 – K62

22/03/2021