Lịch sát hạch cấp GPLX ô tô và mô tô (hạng A1) tháng 02 năm 2021
Lượt xem: 477

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng đào tạo

Ngày

đào tạo

Địa điểm

sát hạch

Ghi chú

1

02/02/2021

(Thứ 3)

TTĐTX Công ty CPVT

Mô tô hạng A1

08+09/01/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

24/02/2021

(Thứ 4)

TTĐTX Công ty CPVT

Mô tô hạng A1

08+09/02/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

2

26/02/2021

(Thứ 6)

Trường TCN Apatit

Mô tô hạng A1

08+09/02/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

 

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

đào tạo

Kết thúc

đào tạo

Địa điểm

sát hạch

Ghi chú

1

08/02/2021

(Thứ 2)

TTĐTX Công ty CPVT

B1stđ – K52

27/01/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

C – K118

25/01/2021