Thông báo về tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai Đợt 01 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Lượt xem: 380
Thông báo số 169/TB-SGTVTXD ngày 07/5/2020 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng về tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai Đợt 01 năm 2020
Tải về