Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở giao thông vận tải xây dựng Tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 204
Thông báo số 140/TB-SGTVTXd ngày 16/4/2020 về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở giao thông vận tải xây dựng Tỉnh Lào Cai
2020.4.16-140.TB-SGTVTXD.pdf