Thể lệ, câu hỏi, mẫu bài dự thi cuộc thi "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" Trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019
Lượt xem: 286
Thể lệ, câu hỏi, mẫu bài dự thi cuộc thi "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" Trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 - Ban hành kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh lào Cai
Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 13/9/2019