Thông báo Điểm thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục GĐXD Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai
Lượt xem: 475
Thông báo số 56/TB-HĐTT ngày 13/3/2019 của Hội đồng thi Tuyển Sở Giao thông vận tải - Xây dựng về Thông báo Điểm thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng Sở giao thông vận tải xây dựng Lào Cai 
Thông báo số 56/TB-HĐTT ngày 13/3/2019