Thông báo Kết quả thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020
Lượt xem: 263
Thông báo số 286/TB-SGTVTXD ngày 13/7/2020 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng về Kết quả thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020 và triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2), xét tuyển viên chức năm 2020

Tải về

 

Tải về