Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch (bằng hình thức phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở GTVT - Xây dựng
Lượt xem: 465
Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch (bằng hình thức phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở GTVT - Xây dựng
Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch