Xin ý kiến Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
Lượt xem: 81
Dự thảo Quyết định + Tờ trình
Tải về
2.0. Quyet dinh banh hanh (DT2).doc
Tải về
Tải về