(Hỏa Tốc) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào tiếp tục ban hành văn bản số 1673 ngày 20/5/2021 V/v tiếp tục tổ chức phương án vận tải hành khách liên tỉnh để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ( Ngừng các tuyến vận tải hành khách đi Bắc Ninh và ngược lại)
Lượt xem: 146
Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) từ Lào Cai đi tỉnh Bắc Ninh và ngược lại (theo Văn bản số 845/SGTVT-KHHTC&ATGT ngày 19/5/2021 của Sở GTVT Bắc Ninh);
Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây: Tải về