Kế hoạch cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
Lượt xem: 139
Qua kiểm tra, theo dõi trên hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai nhận thấy vẫn còn nhiều phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh không truyền dữ liệu theo quy định. Để chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thông qua khai thác dữ liệu từ thiết bị GSHT, nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải, nhằm hạn chế xẩy ra các vụ tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai ban hành Kế hoạch số 128/KH-SGTVTXD ngày 13/04/2021 về thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, theo dõi chấn chính và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:Tải về