Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 3680
  Ngày 29/01/2021 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xem và tải bộ đơn giá tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sAqbVl5cqgPY0QBLWCHHZKIoqacUJrui/view

Mật khẩu giải nén: phanmemdutoaneta