Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2259
Ngày 22/4/2020 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1100/QĐ-UBND công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Xem chi tiết Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22/04/2020 file đính kèm: 

1. Quyết định số 1100/QĐ-UBND 

2.