Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/03/2020 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1584
Ngày 27/03/2020 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Xem chi tiết file đính kèm: Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/03/2020 Công bố đơn giá xây dựng.pdf