Quyết định số 193/QĐ-SGTVTXD ngày 12/04/2022 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2022
Lượt xem: 192
Ngày 12/04/2022 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng Lào Cai đã ban hành văn bản số 193/QĐ-SGTVTXD công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2022

Xem chi tiết văn bản: 

Tải về

 

Tải về

 

 

Tải về