Quyết định số 18/QĐ-SGTVTXD ngày 14/01/2022 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2021
Lượt xem: 492
Ngày  14/01/2022 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-SGTVTXD vè việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2021
Xem file đính kèmTải về

 

Tải về

 

Tải về