Quyết định số 519/QĐ-SGTVTXD ngày14/07/2021 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2021
Lượt xem: 533
Ngày14/07/2021 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-SGTVTXD việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2021
Tải về