Quyết định số 260/QĐ-SGTVTXD ngày13/04/2021 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2021
Lượt xem: 791
Ngày 13/4/2021 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành Quyết định số 260/QD-SGTVTXD về việc ông bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2021
Xem file đính kèm:Tải về