Quyết định 37/QĐ-SGTVTXD ngày14/01/2021 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2020
Lượt xem: 847
Ngày 14/01/2021 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-SGTVTXD việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2020
Xem file đính kèm: Tải về