Quyết định số 677/QĐ-SGTVTXD ngày 16/10/2020 Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 7 tháng 8 tháng 9 quý III năm 2020
Lượt xem: 541
Ngày 16/10/2020 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng Lào Cai đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-SGTVTXD công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 7 tháng 8 tháng 9 quý III năm 2020

Xem file đính kèm:

Tải về