Quyết định số 897/QĐ-SGTVTXD ngày 11/10/2019 Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 7 tháng 8 tháng 9 quý III năm 2019
Lượt xem: 448
Ngày 11/10/2019 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành Quyết định số 897/QĐ-SGTVTXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 7 tháng 8 tháng 9 quý III năm 2019
Xem file đính kèm: Tải về